Archief Ambassade Argentinië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van Argentinië, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken en indexen; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (onder andere koninklijke bezoeken); stukken betreffende persoonsdossiers (oorlogsgerelateerd); stukken betreffende lucht- en scheepvaart en overige economische aangelegenheden, waaronder handelsbetrekkingen; en stukken betreffende culturele aangelegenheden en voorlichting.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.

Archief Ambassade Argentinië