Archief Ambassade Argentinië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van Argentinië, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken en indexen; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (onder andere koninklijke bezoeken); stukken betreffende persoonsdossiers (oorlogsgerelateerd); stukken betreffende lucht- en scheepvaart en overige economische aangelegenheden, waaronder handelsbetrekkingen; en stukken betreffende culturele aangelegenheden en voorlichting.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.

Archief Ambassade Argentinië

Archief Gezantschap Argentinië, 1911-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië 1911-1954 bevat correspondentie en stukken over de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht- en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, maatregelen betreffende de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage inzake politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het archief Handelmissie en Financiële missie (1946-1949).

Archief Gezantschap Argentinië