Archief Ambassade DDR, 1973-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in de Duitse Democratische Republiek is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, verkeer en vervoer (o.m. scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van de DDR met het buitenland, sociale kwesties, culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van de DDR (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade DDR