Archief BuZa / Collectie Steenberghe, 1942-1945 (Nationaal Archief)

Maximilien Paul Leon Steenberghe was minister van Economische Zaken van 1933-1935 en van 1937 tot 1941. Daarna ging hij naar de Verenigde Staten om de oprichting van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie van het Koninkrijk der Nederlanden voor te bereiden. Via deze missie was Steenberghe vooral betrokken bij scheepvaartkwesties en bij aankoop van goederen. De in dit archief beschreven stukken beslaan de periode dat Steenberghe actief was als leider van de hierboven genoemde missie. Het bevat o.a. stukken m.b.t. de leden van de missie, correspondentie van Steenberghe, een geheime lijst met namen en codenummers van schepen en een lijst met verliezen van personen en materieel in de Tweede Wereldoorlog. Tevens is er een nota inzake de internationaal-financiële positie van het Koninkrijk der Nederlanden na de oorlog.

Archief BuZa / Collectie Steenberghe