Archief Ambassade en Consulaat-Generaal Guyana, 1960-1975 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade en het Consulaat-Generaal in Guyana, 1960-1975 bevat stukken betreffende de organisatie in Port of Spain (Trinidad en Tobago) en Georgetown, protocollaire zaken, registraties van in deze landen verblijvende Nederlanders en dossiers over Guyaanse en Caribische ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen.
Ook zijn er brieven en rapporten inzake onderwerpen als grensgeschillen, de Society of Suriname People in Guyana en illegale visserij.

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal Guyana