Archiefstukken slavernijverleden online (Nationaal Archief)

Vanaf 23 april 2021 zijn bijna 2 miljoen archiefstukken over het Nederlandse slavernijverleden online doorzoekbaar. Het Nationaal Archief lanceert vandaag een website met slavernijdocumenten van de West-Indische Compagnie, de Middelburgse Commercie Compagnie, de Sociëteit van Suriname en het archief van het bestuur van de Nederlandse Bezittingen op de kust van Guinea. Het gaat om scheepsjournaals, plantagelijsten, ladingoverzichten, rekeningen, persoonlijke brieven. Deze themapagina is het eindresultaat van een omvangrijk project van Metamorfoze in samenwerking met het Nationaal Archief, de KB | Nationale Bibliotheek van Nederland en negen andere erfgoedinstellingen uit Nederland, Engeland, Guyana en Suriname.

website met slavernijdocumenten

Doorzoek koloniale archieven

Op deze pagina doorzoek je de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie, de Sociëteit van Suriname en de Sociëteit van Berbice. Lees vooral de Zoekinstructie.

Deze zoekmachine is gemaakt door historicus en programmeur Gerhard de Kok.

Update februari 2021: Verspreide West-Indische stukken, en beta Noteriaal Archief Haarlem

Database Dutch shipping on Essequibo and Demarare in the Eighteenth Century (DANS)

Dutch shipping on Essequibo and Demarare in the Eighteenth Century – R. Paesie (2010)
The dataset contains information on voyages by Dutch ships to Essequibo and Demarare between 1711 and 1784.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-ibq0-gi

Database Dutch shipping on Essequibo and Demarare

Archief WIC, 1624-1800 (Nationaal Archief)

De Tweede West-Indische Compagnie bestond van 1674 tot 1791. Het archief bevat stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Zeeland, het Noorderkwartier, Stad en Lande, op de Maze en van het centrale bestuurscollege, de Heren X. Onder de documenten bevinden zich monsterrollen, octrooien, rekeningen, resoluties, soldijboeken en correspondentie met de koloniën, waaronder Suriname, de Kust van Guinea, Essequebo en Demerary.

Archief WIC

Archief Verspreide West-Indische Stukken, 1614-1875 (Nationaal Archief)

Dit archief bevat uiteenlopende stukken over de Nederlandse koloniën in West-Indië uit de 17e tot en met de 19e eeuw, onder meer over Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten, Berbice, Demerary, Essequebo, de Kust van Guinea, Nieuw-Nederland en Nederlands-Brazilië. De belangrijkste thema’s zijn de slavenhandel en het bestuur in de koloniën. Tot slot bevinden zich in het archief ook documenten over de bestuurskamers van de WIC.

Archief Verspreide West-Indische Stukken

Archief Raad der Koloniën, 1773-1796 (Nationaal Archief)

Na de opheffing van de WIC in 1791 werd de Raad der Koloniën in het leven geroepen om zich met de lopende zaken van de compagnie bezig te houden. Het archief bestaat onder meer uit financiële stukken, resoluties en correspondentie met de Staten-Generaal, de voormalige bestuurskamers van de WIC en de koloniën.

Archief Raad der Koloniën