Archief Ambassade en Consulaat-Generaal Japan, 1941-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Tokio en het Consulaat-Generaal in Kobe (1941-1974) bevat onder meer stukken betreffende de Japanse oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog, zoals schadeclaims en herstelbetalingen, jodenvervolging door Japan en gratieverlening aan Japanse oorlogsmisdadigers. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent openbare orde, gezondheidszorg en milieu, verkeer en vervoer (scheep-, lucht- en ruimtevaart), de Japanse economie en de economische betrekkingen van Japan met het buitenland, sociale kwesties, culturele (olympische spelen) en wetenschappelijke aangelegenheden en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Japan (w.o. defensie, de Japanse houding t.o.v. nucleaire bewapening en de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheim archief bevat verder – onder de rubriek juridische aangelegenheden – eveneens stukken over de toepassing van oorlogsrecht, herstelbetalingen (t.a.v. Nieuw-Guinea), en schadeclaims van in Japanse kampen geïnterneerden uit Nederlands-Indië.

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal Japan