Archief Ambassade en Consulaten Italië, 1943-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaten Italië, 1943-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken m.b.t. de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (o.a. oorlogsrecht); internationaal privaatrecht (o.a. Unidroit); verbetering van (lucht)havens; luchtvaart; economische betrekkingen; in- en uitvoer; industrie; werving arbeidskrachten; culturele aangelegenheden (kernenergie, ruimtevaart, monumentenzorg).
Verder zijn er veel stukken betreffende de binnenlandse politieke ontwikkelingen, de buitenlandse betrekkingen en samenwerking met internationale organisaties (o.a. EGKS, EURATOM, EEG, VN, WEU, NAVO).

Archief Ambassade en Consulaten Italië