Archief Ambassade Mexico, 1944-1974 (Nationaal Archief)

Het archief bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (o.a. oorlogsrecht en recuperatie effecten); verkeer en vervoer (lucht- en scheepvaart); economische betrekkingen; industrie; culturele aangelegenheden (o.a. Olympische Spelen). Ook zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, politieke ontwikkelingen in Latijns-Amerika (invloed communisme), de buitenlandse diplomatieke betrekkingen en samenwerking met internationale organisaties (o.a. denuclearisatie Latijns-Amerika).
Van de Caribische Commissie zijn er stukken over de organisatie (oprichting, personeel, vergaderingen, financiën, voorlichting)

Archief Ambassade Mexico