Archief Ambassade Noorwegen, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later Ambassade) in Noorwegen, 1955-1974 bevat stukken betreffende oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals de totstandkoming van overeenkomsten tussen landen inzake schadevergoedingen, Nederlandse oorlogsgraven in Noorwegen en berechting van Duitse oorlogsmisdadigers in Noorwegen, alsmede stukken betreffende de Koninklijke Huizen van Nederland en Noorwegen, de Haagse verdragen inzake het Internationaal Privaatrecht (IPR), internationale scheepvaartpolitiek, ontwikkelingshulpverlening door Noorwegen, totstandkoming van handelsovereenkomsten tussen Noorwegen en andere landen, industriële ontwikkelingen, visserijaangelegenheden, de relatie van Noorwegen tot internationale organisaties zoals de NAVO, en de herdenking van de Zeeuwse watersnoodramp in 1953.

Archief Ambassade Noorwegen