Archief Ambassade Peru, 1945-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later Ambassade) in Peru, 1945-1974 bevat onder meer stukken over de organisatie van Nederlandse posten in Peru, Nederlandse dienstweigeraars in Peru, schadevergoedingen inzake aangelegenheden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in zowel Peru als Bolivia, informatieverstrekking over (ex-)Nederlanders in Peru en Bolivia die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland zijn vertrokken, ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart, het leveren van Nederlands fokvee aan een veeteeltproject, binnenlandse politieke ontwikkelingen van Peru en Bolivia, politieke en diplomatieke betrekkingen van Peru met andere landen, en de relatie van Peru tot internationale organisaties.

Archief Ambassade Peru