Archief Ambassade Paraguay, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Paraguay 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent openbare orde, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van Paraguay met het buitenland, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Paraguay (w.o. betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Paraguay