Archief Ambassade Senegal, 1961-1974 (Nationaal Archief)

De archieven van de Nederlandse Ambassade, 1961-1974 in Senegal zijn geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het archief zijn stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard opgenomen. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, verkeer en vervoer (scheep-, luchtvaart, spoorwegen), de economie en de economische betrekkingen van Senegal met het buitenland, sociale kwesties (hulpverlening), culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Senegal, waaronder aangelegenheden inzake internationale organisaties.

Archief Ambassade Senegal