Archief Ambassade Sovjet-Unie, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade in de Sovjet-Unie, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken, een index tot 1964 en ingekomen en uitgaande brieven over de periode 1956-1965; stukken m.b.t de organisatie; protocollaire aangelegenheden; juridische aangelegenheden (o.a. repatriatie krijgsgevangenen en spionage); verkeer en vervoer (lucht- en scheepvaart, ruimtevaart); economische betrekkingen; handel en industrie; culturele aangelegenheden (oa. wetenschappen, oorlogsgraven). Voorts zijn er veel stukken over de binnenlandse politieke ontwikkelingen (speciaal de Communistische Partij), de buitenlandse betrekkingen (zoals de Oost-West verhouding), ontwapening, en deelname aan of verhouding tot internationale organisaties (o.a. NAVO, VN, COMECON).

Archief Ambassade Sovjet-Unie