Archief Ambassade Sri Lanka, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van Sri Lanka, 1955-1974 bevat agenda’s op ingekomen en uitgegane stukken; stukken betreffende organisatie en protocollaire aangelegenheden (zoals vieringen en herdenkingen); juridische aangelegenheden, waaronder enkele stukken betreffende oorlogsrecht; lucht- en scheepvaartaangelegenheden; economische betrekkingen; handelsgelegenheden; ontwikkelingshulp; culturele aangelegenheden en wetenschap.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.

Archief Ambassade Sri Lanka