Database FLINAVA, 1680-1700 (Universiteit Leiden)

De database Fluitschepen in de intra-Aziatische vaart van de VOC, 1680-1700 (FLINAVA) bevat gegevens over de reizen die fluitschepen in dienst van de VOC aan het einde van de zeventiende eeuw in Azië maakten. De database werd in 2016-2017 aangelegd door Tom Quist (MA-student Maritime History) in het kader van diens masterscriptie.

Database FLINAVA

Archief H. Becker, 1689-1728 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van Hendrik Becker, die tijdens zijn werkende leven meerdere functies vervulde voor de VOC in Azië. De stukken gaan vooral over de jaren 1707-1716, toen hij gouverneur van Ceylon was.

Archief H. Becker

Archief Ambassade Sri Lanka, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Ambassade van Sri Lanka, 1955-1974 bevat agenda’s op ingekomen en uitgegane stukken; stukken betreffende organisatie en protocollaire aangelegenheden (zoals vieringen en herdenkingen); juridische aangelegenheden, waaronder enkele stukken betreffende oorlogsrecht; lucht- en scheepvaartaangelegenheden; economische betrekkingen; handelsgelegenheden; ontwikkelingshulp; culturele aangelegenheden en wetenschap.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.

Archief Ambassade Sri Lanka