Collectie prof.dr. H.J. Keuning, 1900-2000 (Drents Archief)

Prof. dr. H.J. Keuning (1904-1985) was hoogleraar/directeur van het Geografisch Instituut in Groningen. Zijn collectie omvat publicaties, knipsels, aantekeningen e.d. betreffende de geografie van vooral Noord-Nederland. Daarnaast bevat het stukken over de zeevaart en binnenscheepvaart

Collectie prof.dr. H.J. Keuning