Collectie prof.dr. H.J. Keuning, 1900-2000 (Drents Archief)

Prof. dr. H.J. Keuning (1904-1985) was hoogleraar/directeur van het Geografisch Instituut in Groningen. Zijn collectie omvat publicaties, knipsels, aantekeningen e.d. betreffende de geografie van vooral Noord-Nederland. Daarnaast bevat het stukken over de zeevaart en binnenscheepvaart

Collectie prof.dr. H.J. Keuning

Beeldarchief AV5879 Interview met Anda Vonk; Paulien Bakker (Interviewer); Teade Jagersma (Camera), 2015 (Drents Archief )

De familie van Anda is al sinds 1400 een schippersfamilie. Anda woont nu in Gasselternijveen in Drenthe en woont als 20 jaar in de voormalige kapiteinswoning van haar familie.

Beeldarchief AV5879 Interview met Anda Vonk

Database Monsterrollen, 1803-1937 (Noordelijk Scheepvaartmuseum)

Deze database bevat gegevens over zeevarenden uit de 19de en 20ste eeuw. De data zijn afkomstig uit Friese, Groningse, Drentse en particuliere archieven. Op dit moment komen er in de database circa 35.000 zeelieden en 5000 schepen voor.

Database Monsterrollen

Archief J. de Vries, 1947-1949 (Nationaal Archief)

Het werkarchief van J. de Vries, hoofd van het Bureau Binnenscheepvaart van het directoraat-generaal van het Verkeer, dat als opdracht had het bestuderen en normaliseren van de waterwegen in de vier noordelijke provincies. Onderwerpen die in het archief aanbod komen hebben relatie tot subcommissies die tot taak hadden het inventariseren van het typen binnenvaartschepen, het bestuderen van de exploitatie van de Drentse Kanalen, het verzamelen van gegevens van kunstwerken gelegen in vaarwegen, en een studie naar het goederenvervoer te water, 1947-1949.

Archief J. de Vries