Archief Ambassade Uruguay, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later de Ambassade) in Uruguay, 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Uruguay met het buitenland, sociale kwesties, culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Uruguay (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Uruguay