Archief Consulaten Uruguay, 1852-1952 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat in Montevideo en het vice-consulaat in Fray Bentos, Uruguay, 1852-1946 bevat stukken die de organisatie betreffen, stukken in verband met benoemingen, scheepsverklaringen, correspondentie met de Koninklijke Marechaussee en stukken van het Nederlands hulpcomité in Montevideo.

Archief Consulaten Uruguay

Archief Ambassade Uruguay, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap (later de Ambassade) in Uruguay, 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Uruguay met het buitenland, sociale kwesties, culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Uruguay (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Uruguay

Archief Gezantschap Argentinië, 1911-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië 1911-1954 bevat correspondentie en stukken over de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht- en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, maatregelen betreffende de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage inzake politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het archief Handelmissie en Financiële missie (1946-1949).

Archief Gezantschap Argentinië