Archief Bedrijfsvereniging Havenbedrijven, 1950-1997 (Nationaal Archief)

Het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij bevat vooral stukken over de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, van het Bestuur, agenda’s met bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, van het Bestuur, van de Groepsbesturen, van de Algemene Ledenvergadering en stukken inzake de uitvoering van de Sociale Zekerheidswetten zoals de Werkeloosheidwet (WW) en de Ziektewet (ZW).

Archief Bedrijfsvereniging Havenbedrijven