Archief BV Koopvaardij, 1944-1996 (Nationaal Archief)

Het archief BV Koopvaardij, 1944-1996 bevat de neerslag van de handelingen van de bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij, in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Het archief bevat vooral vergaderstukken, correspondentie, jaarverslagen en statuten.

Archief BV Koopvaardij