Archief Bond Werkgevers Kustvaart, 1939-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Bond van Werkgevers in de Kustvaart, 1939-1974 bevat de volledige vergaderstukken van deze bond en enkele fragmenten van kleine overlegorganen waarmee de bond heeft samengewerkt. Het archief is onderdeel van een fonds archieven van redersverenigingen.

Archief Bond Werkgevers Kustvaart