Archief Contactbureau Indische Vaart, 1945-1959 (Nationaal Archief)

Het archief van het Contactbureau Indische Vaart, 1945-1959 bevat  reglementen van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoombootmaatschappij en de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij, correspondentie met de aangesloten maatschappijen, de Koopvaardijstichting en de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, stukken over arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse rederijen, en stukken inzake de vaststelling van sociale uitkeringen en pensioenen.

Archief Contactbureau Indische Vaart