Archief BuZa / Economische Zaken, 1919-1940 (Nationaal Archief)

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken. Het archief BuZa / Economische Zaken, 1919-1940 is op onderwerp geordend; de omvang van de dossiers loopt sterk uiteen. Het archief bevat  onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archief BuZa / Economische Zaken