Archief C. de Groot, 1622-1696 (Nationaal Archief)

Het archief Cornelis de Groot (1622-1696) bestaat uit stukken met betrekking op zijn secretarisschap van de Admiraliteit van het Noorderkwartier. De stukken betreffen onder andere resoluties van de Admiraliteit, aantekeningen van conferenties, minuutorders, rekwesten, rekeningen van de verkoop van buitgemaakte schepen, declaraties van onkosten, en verscheidene memories. Daarnaast bevat het archief een verzameling correspondentie afkomstig van de Prins van Oranje, de Staten Generaal en de Admiraliteit te Amsterdam.

Archief C. de Groot