Dutch Prize Papers, 1652-1815 (Huygens ING)

Britse kapers maakten in de 17e en 18e eeuw vele vijandelijke schepen buit. De documenten die zij op die gekaapte schepen vonden, liggen nu zo’n 300 jaar in de National Archives in Londen. Ongeveer een kwart van die Prize Papers is afkomstig van Nederlandse schepen. De collectie bevat niet alleen scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten en ondervragingen van bemanningsleden, maar ook vele duizenden zakelijke en particuliere brieven. De brieven zijn uit alle lagen van de samenleving afkomstig en vormen een ongekend inkijkje in het dagelijkse leven van gewone mensen De collectie bevat naast papieren erfgoed ook diverse textielstalen en zelfs enkele sieraden. Ongeveer 140.000 gescande pagina’s van voornamelijk Nederlandse schepen zijn online toegankelijk vanaf 21 juni 2019.


Dutch Prize Papers

Contactpersoon: Jelle van Lottum

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870 (DANS)

De opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen is van groot belang geweest voor de expansie van langeafstandshandel gedurende de vroegmoderne tijd. Sabine Go heeft de opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen in Nederland tussen circa 1600 en 1870 onderzocht vanuit een institutioneel standpunt (dissertatie is verschenen). Hierbij ligt de nadruk op de wederzijdse beïnvloeding van instituties en de betrokken actoren, zoals reders, schippers, kooplieden, assuradeurs en autoriteiten. Behalve nieuwe inzichten heeft het onderzoek ook bijzondere vondsten opgeleverd: een van de oudste Nederlandse polissen, ondertekend door de Amsterdammer Hans van Loon is weer terecht en de vondst van het eerste register van de Kamer van Assurantie en Averij uit 1598, waarvan werd gedacht dat het verloren was gegaan.

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870

Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Archief VOC, 1602-1811 (Nationaal Archief)

Archief van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) met stukken van de zes bestuurskamers in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Zeeland, Hoorn en Enkhuizen en van het centrale bestuurscollege, de Heren XVII. Het archief bevat onder meer correspondentie, financiële stukken, monsterrollen, resoluties, soldijboeken.

Archief VOC

Archief C. de Groot, 1622-1696 (Nationaal Archief)

Het archief Cornelis de Groot (1622-1696) bestaat uit stukken met betrekking op zijn secretarisschap van de Admiraliteit van het Noorderkwartier. De stukken betreffen onder andere resoluties van de Admiraliteit, aantekeningen van conferenties, minuutorders, rekwesten, rekeningen van de verkoop van buitgemaakte schepen, declaraties van onkosten, en verscheidene memories. Daarnaast bevat het archief een verzameling correspondentie afkomstig van de Prins van Oranje, de Staten Generaal en de Admiraliteit te Amsterdam.

Archief C. de Groot

Archief Levantse Handel, 1614-1828 (Nationaal Archief)

Archief van de Directie van de Levantse Handel en van de Navigatie op de Middellandse Zee, een samenwerkingsverband van colleges in Amsterdam, Rotterdam, Hoorn en Middelburg dat oorlogsschepen equipeerde om Nederlandse koopvaardijschepen in de Middellandse Zee te beschermen. Het archief bestaat onder meer uit correspondentie, financiële stukken, plakkaten en resoluties.

Archief Levantse Handel