Archief College Kleine Visserij, 1823-1856 (Nationaal Archief)

Het archief College Kleine Visserij, 1823-1856 bevat onder meer notulen van gewone en buitengewone vergaderingen van het college, ingekomen en uitgaande stukken, jaarrekeningen, naamlijsten van de voor de Kleine Visserij en voor de verse haringvisserij in Holland gebruikte schuiten, akten van eedsaflegging door haringvissers, en materiaal over de panharing-, kust-, beug- en hoekwantvisserij.

Archief College Kleine Visserij