Archief Commissie Afwatering Vlaanderen, 1890-1922 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Afwatering Vlaanderen, 1890-1922 bevat notulen, stukken betreffende contacten met de Belgische afdeling, inventariserend onderzoek naar de toestand van de afwatering in Vlaanderen, het gemeenschappelijk terreinonderzoek door zowel een Nederlands als een Belgisch ingenieur, het opstellen van een ontwerp-overeenkomst en documentatie.

Archief Commissie Afwatering Vlaanderen