Archief Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen, 1921-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen, 1921-1954 bevat stukken betreffende de instelling en samenstelling van de commissie, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande brieven en stukken inzake de behandeling van aanvragen tot ondersteuning.

Archief Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen