Archief Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij (KNZHRM) te Amsterdam, 1824-1979 (Noord-Hollands archief)

Algemeen archief betreffende de werkzaamheden van de KNZHRM. Bevat correspondentie tussen de verschillende vestigingen te Noord-Holland. Tevens vele rapporten over strandingen, materieel en vaarproeven.

Archief KNZHRM

Archief VW / Scheepvaartinspectie, 1946-1972 (Nationaal Archief)

Het archief van de Scheepvaartinspectie, 1946-1972  bevat stukken over de formatie en organisatie, verslagen van vergaderingen en maandrapporten,stukken inzake de Commissie Gevaarlijke Stoffen (vergaderingen); stukken van enkele werkgroepen in het kader van het Internationale Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee en stukken over diverse werkgroepen.

Archief VW / Scheepvaartinspectie

Beeldbank Amelanders (Amelander Historie)

De Beeldbank Amelanders bevat duizenden foto’s die betrekking hebben op de geschiedenis van Ameland. De beeldbank is onderdeel van Amelander Historie, een online platform dat tot doel heeft om de geschiedenis van Ameland voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Beeldbank Amelanders

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (Huygens ING)

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk is in digitale versie raadpleegbaar via de resources van het Huygens ING.

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Archief Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen, 1921-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen, 1921-1954 bevat stukken betreffende de instelling en samenstelling van de commissie, notulen, ingekomen en minuten van uitgaande brieven en stukken inzake de behandeling van aanvragen tot ondersteuning.

Archief Commissie Ondersteuning Oud-Redders Schipbreukelingen