Archief Consulaat-Generaal Montreal, 1916-1954 (Nationaal Archief)

De werkzaamheden van het consulaat-generaal te Montreal waren met name gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort verblijvende Nederlanders. Politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Ottawa. Het archief van het consulaat-generaal te Montreal, 1916-1954 bevat onder andere stukken over de emigratie van Nederlanders naar Canada, stukken over verschillende handelsbetrekkingen en scheepvaartaangelegenheden en stukken over de deelname van Canada aan de Tweede Wereldoorlog.

Archief Consulaat-Generaal Montreal