Archief Consulaat-Generaal New York, 1818-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat te New York 1818-1954 bevat diverse correspondentie waaronder verzonden brieven en agenda’s. De werkzaamheden van het Nederlandse consulaat-generaal te New York waren vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort New York verblijvende Nederlanders: politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap (later de ambassade) te Washington. Het archief bevat ondermeer stukken over Nederlandse verenigingen, instellingen en organisaties in de V.S., stukken betreffende scheepvaartzaken en stukken m.b.t. overlijdens en nalatenschappen van individuen.

Archief Consulaat-Generaal New York