WO2-oorlogsbronnen (Netwerk Oorlogsbronnen)

Oorlogsbronnen van 100 organisaties zijn onderdeel van oorlogsbronnen.nl/zoeken. Er staan nu ruim 10.000.000 WO2-bronnen in de WO2-zoekmachine. Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Collectieportal. Er wordt gebouwd aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden

Dutch shipping to and from New Netherland in the Seventeenth Century (DANS)

Dutch shipping to and from New Netherland in the Seventeenth Century – J. Jacobs (1989)
This dataset contains data on Dutch ships sailing to and from New Netherland (New York) in the seventeenth century.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-iazg-sq

Database Dutch shipping to and from New Netherland

Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal, 17e – 19e eeuw (Nationaal Archief)

Het Nationaal Archief heeft de series over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) uit het archief van de Staten-Generaal gedigitaliseerd. De 30.000 toegevoegde scans zijn op de website van het Nationaal Archief te bekijken.

Scans WIC en VOC uit Archief Staten-Generaal

Archief Consulaten VS, 1918-1954 (Nationaal Archief)

Het Nederlandse Consulaatsarchief in de V.S. bevat voor de periode 1918-1954 correspondentie en stukken over de organisatie. Ook zijn er losse stukken o.a. betreffende vrijwilligers voor de vorming van een troepenmacht; Commissie voor Rechtsherstel in Oorlogstijd; de Indonesische onafhankelijkheid en lucht-en scheepvaart.

Archief Consulaten VS