Archief Consulaat-Generaal São Paulo, 1955-1964 (Nationaal Archief)

Het archief bevat stukken over de organisatie van de post, protocollaire zaken en over de ontwikkelingen in Brazilië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals het bezoek van Prins Bernhard aan Brazilië in 1959, smokkel door Nederlandse koopvaardijschepen, handelscontracten voor Nederlandse bedrijven in Brazilië en de Nederlandse kolonies in Brazilië.

Archief Consulaat-Generaal São Paulo