Archief Gezantschap Guatemala, 1946-1952 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Guatemala, 1946-1952 bevat stukken over de organisatie van de post protocollaire zaken, correspondentie met de afzonderlijke consulaten en dossiers over het tot stand komen van handelsverdragen, naoorlogse politieke betrekkingen en oorlogsschade, zoals scheepvaartverbindingen Nederland – Midden-Amerika, de activiteiten van de KLM in de landen van het ambtsgebied, handelsbevordering op het gebied van de landbouw en industrie, vrijhavens in Panama en de Nederlandse export naar Zuid- en Midden-Amerika.

Archief Gezantschap Guatemala