Archief Consulaat Saigon, 1945-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Saigon 1945-1954 bevat stukken over de organisatie en het personeel, juridische aangelegenheden betreffende uitlevering, opsporing en ondervraging van oorlogsmisdadigers, betreffende de commissie Opsporing Nederlands-Indische Eigendommen en correspondentie met het bureau voor Oorlogsschade te Batavia. Verder zijn er stukken betreffende de wegens pest besmet verklaarde haven van Saigon (1928), oorlogsgraven van in Frans-Indo-China overleden Nederlanders en opening van een luchtvaartlijn.

Archief Consulaat Saigon