Archief Consulaat Saigon, 1945-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat Saigon 1945-1954 bevat stukken over de organisatie en het personeel, juridische aangelegenheden betreffende uitlevering, opsporing en ondervraging van oorlogsmisdadigers, betreffende de commissie Opsporing Nederlands-Indische Eigendommen en correspondentie met het bureau voor Oorlogsschade te Batavia. Verder zijn er stukken betreffende de wegens pest besmet verklaarde haven van Saigon (1928), oorlogsgraven van in Frans-Indo-China overleden Nederlanders en opening van een luchtvaartlijn.

Archief Consulaat Saigon

Archief Ambassade Zuid-Vietnam, 1946-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Zuid-Vietnam te Ho Chi Minhstad en te Bangkok, 1946-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het algemene archief bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden, openbare orde en gezondheidszorg, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Zuid-Vietnam met het buitenland, sociale kwesties (hulpverlening), culturele aangelegenheden (Nederlandse oorlogsgraven), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zuid-Vietnam (w.o. de militaire situatie tijdens de Vietnamoorlog en de betrekkingen met internationale organisaties). Het geheime archief bevat verder stukken over de binnenlandse ontwikkelingen, de hulpverlening, het evacueren van ambassadepersoneel, de militaire toestand en de chemische oorlogvoering.

Archief Ambassade Zuid-Vietnam