Archief Gezantschap Australië, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap/de Ambassade Australië bevat voor de periode 1940-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Australië speelde gedurende de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de defensie van Nederlands-Indië: als plaats van opvang (internering van krijgsgevangenen en opvang van evacués) en als zetel van de Nederlands-Indische regering. Het land was tevens de operationele basis van militaire activiteiten. Ook m.b.t. de gebeurtenissen in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog zijn er diverse stukken. Eveneens zijn er stukken over de Nederlandse koopvaardij en luchtvaartpolitiek.

Archief Gezantschap Australië