Onderzoeksgids Emigratie, 1945-1967 (Huygens ING)

Deze onderzoeksgids maakt personen, overheidsinstellingen en particuliere organisaties zichtbaar die hetzij direct of indirect een rol hebben gespeeld in het naoorlogse Nederlandse emigratiebeleid. Van deze actoren zijn de werkzaamheden, onderlinge relaties en archieven onderzocht.

Onderzoeksgids Emigratie

Archief Gezantschap Australië, 1940-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap/de Ambassade Australië bevat voor de periode 1940-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Australië speelde gedurende de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de defensie van Nederlands-Indië: als plaats van opvang (internering van krijgsgevangenen en opvang van evacués) en als zetel van de Nederlands-Indische regering. Het land was tevens de operationele basis van militaire activiteiten. Ook m.b.t. de gebeurtenissen in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog zijn er diverse stukken. Eveneens zijn er stukken over de Nederlandse koopvaardij en luchtvaartpolitiek.

Archief Gezantschap Australië

Archief Consulaat-Generaal Sydney, 1927-1954 (Nationaal Archief)

Het archief Consulaat-Generaal Sydney, 1927-1954 bevat agenda’s en indices, stukken over contacten met overige consulaten, m.b.t. het eigen personeel en consulaire zaken als bv. nalatenschappen van Nederlanders. Ook zijn er stukken over oorlogs- en na-oorlogse maatregelen (zoals stukken van politiek verdachte Nederlanders in Australië), diverse politieke aangelegenheden (zoals stukken betreffende Australische belangstelling voor diverse Nederlands-Indische politieke aangelegenheden), economie (speciaal scheepvaart), migratie en arbeid.

Archief Consulaat-Generaal Sydney

Archief Consulaat-Generaal Melbourne, 1928-1954 (Nationaal Archief)

Het consulaat te Melbourne werd in 1858 opgericht. Het archief van het consulaat-generaal bevat voor de periode 1928-1954 agenda’s, uitgaande stukken en overige consulaire zaken als bijvoorbeeld regeling van nalatenschappen en naturalisaties van Nederlanders. Ook zijn er stukken m.b.t. de scheepvaart waaronder scheepsverklaringen en arbeidsovereenkomsten van schepelingen met de Nederlands-Indische regering.

Archief Consulaat-Generaal Melbourne