Archief Gezantschap Guatemala, 1946-1952 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Guatemala, 1946-1952 bevat stukken over de organisatie van de post protocollaire zaken, correspondentie met de afzonderlijke consulaten en dossiers over het tot stand komen van handelsverdragen, naoorlogse politieke betrekkingen en oorlogsschade, zoals scheepvaartverbindingen Nederland – Midden-Amerika, de activiteiten van de KLM in de landen van het ambtsgebied, handelsbevordering op het gebied van de landbouw en industrie, vrijhavens in Panama en de Nederlandse export naar Zuid- en Midden-Amerika.

Archief Gezantschap Guatemala

Archief Consulaat-Generaal Panama, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Consulaat-Generaal in Panama, 1955-1974  is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, openbare orde, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van Panama met het buitenland, culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Panama (w.o. de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Consulaat-Generaal Panama

Archief Ambassade Costa Rica, 1954-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse ambassade van Costa Rica, Nicaragua en Panama, 1955-1974 bevat stukken betreffende de organisatie en beveiliging van de ambassade in San José, protocollaire zaken, registraties van in deze landen verblijvende Nederlanders en dossiers over Midden-Amerikaanse ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen. Ook zijn er brieven en rapporten inzake onderwerpen als de territoriale grenzen en geschillen tussen Costa Rica, Nicaragua en Panama, de doorvaart van het Panamakanaal, ontwikkelingshulp, het conflict tussen El Salvador en Honduras, en communistische invloeden.

Archief Ambassade Costa Rica