Archief Raad van Bestuur Zeevaart, 1946-1979 (Nationaal Archief)

Het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, 1946-1979 bevat notulen, agenda’s en circulaires, thematisch geordende dossiers inzake onderwerpen die de koopvaardij en rederij raken, met onder andere stukken afkomstig van de (advies-)commissies, stukken inzake overleg tussen werkgevers en werknemersbonden, bemanningsvoorschriften, arbeidsvoorwaarden, opleidingen en internationale verdragen.

Archief Raad van Bestuur Zeevaart