Archief Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland, sluismeester Nieuwesluis, 1875-1966 (Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg)

Het merendeel van de stukken betreft registers van doorvaart door de schutsluis te Nieuwesluis door zowel binnenvaart- als zeeschepen. Hierin is ook de ontvangst van het zogenaamde kanaalgeld betaald door binnenvaartschepen opgenomen. De registers met betrekking tot zeevaartschepen zijn niet integraal bewaard gebleven. De registers over de jaren 1938-1966 verschaffen inzicht in de aantallen passerende schepen gedurende de laatste decennia van de schutsluis.

Archief Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland, sluismeester Nieuwesluis