Archief Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 1981-1989 (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 1981-1989 bevat nota`s, commentaren, adviezen en onderzoeken naar verkeersveiligheid, waterhuishouding en de bouw van bruggen, sluizen en viaducten. Voorbeelden: het Grondwaterplan van de provincie Zuid-Holland, de reorganisatie van het waterschap bestel Zuid-Holland zuid, bestek en voorwaarden voor het bouwen van de Beneluxtunnels en ecologisch onderzoek ten behoeve van milieuvriendelijke oevers langs het Merwedekanaal.

Archief Rijkswaterstaat Zuid-Holland