Archief Rijkswaterstaat Merwede en Maas, 1922-1998 (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswaterstaat Merwede en Maas, 1922-1998 bevat stukken over onder meer dienstgebouwen en -terreinen, de aanleg en verbetering van verkeersinfrastructurele werken als bruggen en sluizen, de aanleg en verbetering van vaarwegen en havens, en stukken over werkoverleg en besprekingen met andere instanties en andere dienstkringen, en de beantwoording van Kamervragen. In het archief zitten ook bestekken en tekeningen.

Archief Rijkswaterstaat Merwede en Maas