Archief Rijkswerf Hellevoetsluis, 1878-1939 (Nationaal Archief)

Het archief Rijkswerf Hellevoetsluis, 1878-1939 bevat aanschrijvingen van het ministerie; agenda’s van ingekomen stukken; ingekomen en uitgegane correspondentie; enige verslagen en rapporten; enkele processen-verbaal; (ministeriële) resoluties en beschikkingen. Verder zijn er een aantal stukken over personeelsaangelegenheden.

Archief Rijkswerf Hellevoetsluis