Archief RWS / Merwede en Maas, 1945-2000 (Nationaal Archief)

Het archief RWS/ Merwede en Maas, 1945-2000 bevat stukken over de aanleg en verbetering van verkeersinfrastructurele werken zoals bruggen, sluizen en tunnels, de aanleg en verbetering van vaarwegen en havens, de aanleg en verbetering van primaire waterkeringen zoals het Project Afgedamde Maas, en onderzoek naar alternatieven voor sanering van o.a. waterbodems en oppervlaktewateren. Ook zijn er stukken met betrekking tot ARBO-jaarverslagen, de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn (HSL), organisatie en reorganisatie, en dienstgebouwen en -terreinen. Het archief bevat tekeningen en foto’s.

Archief RWS / Merwede en Maas