Archief RWS / Nieuwe Waterweg, 1948-1997 (Nationaal Archief)

Het archief RWS / Nieuwe Waterweg, 1948-1997 bevat stukken inzake de bouw van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, vergunningen voor het lozen van afvalwater door bedrijven in Europoort, het vaststellen van bodemprofielen van vaargeulen en onderzoek naar de gesteldheid van de zeebodem, de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, en correspondentie over het maken van luchtopnames. Een groot deel van de archiefstukken gaat over de aanleg en verbetering van vaarwegen als de Nieuwe Maas, Oude Maas en Rotterdamsche Waterweg, en de bouw van de havenmond Hoek van Holland. Het archief bevat tekeningen.

Archief RWS / Nieuwe Waterweg