Archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 (Nationaal Archief)

Het archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 bevat stukken (met tekeningen) over onder meer onderzoek naar waterhuishouding en waterkwaliteit, bijvoorbeeld stukken inzake de verontreiniging van zeewater, waterbodems en oppervlaktewateren. Ook zijn er stukken over landaanwinning zoals het Noordzee-eiland en de Noordzeeterminal en stukken afkomstig van de ‘Technische adviescommissie Stichting Berging VOC Schip “De Amsterdam” bij Hastings’.

Archief VW / Directie Noordzee