Archief Stichting Nederlandse Visserij, 1948-1970 (Nationaal Archief)

Het archief van de Stichting Nederlandse Visserij, 1948-1970, bevat notulen, correspondentie (met onder anderen de ministeries van Landbouw & Visserij en Verkeer & Waterstaat, het Visserijschap, Landbouw Economisch Instituut, TNO, binnen- en buitenlandse instanties en commissies). Ook bevat het Kamerstukken van voornoemde ministeries en stukken betreffende Europêche (Europees samenwerkingsverband van visserijorganisaties).

Archief Stichting Nederlandse Visserij